Back

★ Выяўленчае мастацтва Беларусі

                                     

★ Выяўленчае мастацтва Беларусі

Выяўленчае мастацтва Беларусі разнастайнае па стылях, напрамках і жанрах. Самыя цікавыя творы беларускага жывапісу і скульптуры розных эпох можна ўбачыць у мастацкіх музеях краіны.

Найбуйнейшае сход твораў мастацтва-Нацыянальны мастацкі музей Беларусі. Ён актыўна прапагандуе нацыянальнае мастацтва. Тут пастаянна праходзяць выставы работ беларускіх мастакоў.

Цікавыя калекцыі твораў беларускага мастацтва ў Віцебскім абласным мастацкім музеі, Магілёўскім абласным мастацкім музеі, Полацкай мастацкай галерэі.

У многіх абласных цэнтрах Беларусі ёсць мастацкія галерэі, дзе можна ўбачыць работы мясцовых мастакоў.

                                     

1. Графіка. (Graphics)

У Беларусі з XI-XII стагоддзяў вядома, што рэлігійныя рукапісныя кнігі ўпрыгожваліся гравюрамі. У сувязі з пачаткам і пашырэннем книгоиздательского справы ў дзейнасці Ф. Скарыны і яго паслядоўнікаў развівалася друкаваная графіка. У XVII-XVIII стагоддзях спектр графікі ў кніжным мастацтве Беларусі пашырыўся.

З 19-га стагоддзя графіка стала выкарыстоўвацца ў газетных і часопісных публікацыях. У першай трэці 20 стагоддзя выдавецкая і станковая графіка развівалася імкліва і плённа. У 1927 годзе лепшыя ўзоры беларускай кніжнай графікі былі паказаны на міжнароднай выставе ў Лейпцыгу. З 1930-х гадоў мастацтва графікі знаходзіцца ў заняпадзе.

У 1960-1970-я гады беларускія мастакі-графікі зацікавіліся традыцыямі народнага мастацтва і сталі надаваць больш увагі гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народа. У 1980-е і 1990-я гады. Беларуская графіка дасягнула найбольшых поспехаў у стварэнні кніг для дзяцей і моладзі.

У 21 стагоддзі беларускую графіку паспяхова прадстаўляюць такія маладыя мастакі, як Юрый Якавенка, Павел Татарнікаў, раман Князь, Андрэй Ярашэвіч, Тамара Шэлест і іншыя.

                                     

2. Афарбоўка. (Color scheme)

У Беларусі жывапіс як самастойны від мастацтва пачала складвацца ў XI-XII стагоддзях. Яна развівалася пад значным уплывам візантыйскага выяўленчага мастацтва, фрэсак Полацкай Спаса-Ефросиннейской царквы і інш.

Захавалася вельмі мала манументальных роспісаў феадальнага перыяду, але з архіўных і літаратурных крыніц вядома, што многія палацы і храмы гэтага перыяду былі ўпрыгожаны фрэскамі, напрыклад, княжацкія палацы ў Вільні, Троках, Полацку, Гродне, Віцебску, царквы ў Мураванцы, Сынковічах, Супраслі, касцёл у Ішкалдзі, сцены, аркі і калоны якой былі ўпрыгожаны фігурамі розных святых асоб, арнаментамі.

У той жа час многія фрэскі, створаныя беларускімі майстрамі, захаваліся ў будынках, якія зараз знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы. У першыя гады праўлення Ягелам ў Польскае каралеўства запрашаліся майстры з рускіх зямель. Напрыклад, Ягайла прывёз з Вільні 11 рускіх мастакоў, па легендзе яго прыдворным мастаком быў Якуб Венджик з Беларусі. Польскі гісторык Ян Длугаш пісаў, што кароль Уладзіслаў аддаваў перавагу рускую мову лацінскай мове і мастацтву. Візантыйская традыцыя XV - XVI стагоддзяў прадстаўлена цыкламі размалёвак ў цэрквах на тэрыторыі сучаснай Усходняй Польшчы: калегиятские царквы ў Вислицах ў 1430-я гады, капліцы Святога Пятра Хрысціцеля. Траецкая царква ў Люблінскім замку 1418 года, Царквы ў Сандамирах 1430-х гадоў, Дабравешчанская царква Супрасля мастака нектара Сербина?, 1557 год. Гэтыя ансамблі адрозніваюцца ад Рамана-гатычных помнікаў наяўнасцю поўнага комплексу фрэсак, якія пакрываюць, паводле візантыйскага канона, скляпенні і сцены храмаў.

Беларуская манументальная жывапіс XIV-XVI стст. зяўляецца натуральным працягам традыцый жывапісу Кіеўскай Русі і захоўвае рысы візантыйскага мастацтва: манументальнасць, вытанчаны каларыт, гарманічныя прапорцыі і дакладны малюнак. Але разам з гэтым напрамкам атрымала шырокае развіццё жывапіс, цесна звязаная з дэмакратычнымі мастацкімі ідэаламі, створаная пад непасрэдным уплывам фальклору і паэтычных уяўленняў аб прыгажосці.

Агульным для мастацтва гэтага перыяду зяўляецца ідэйна-вобразны пачатак, дзе асноўнае месца належыць духам чалавечага свету, што ўплывае на эвалюцыю самой мастацкай прамовы, якая становіцца больш зразумелай. Экспрэсія ўзмацняецца, драма ўзмацняецца. Вобразы святых падзяляюцца рэалістычнымі, часта мастсовыми рысамі, высокімі маральна-этычнымі якасцямі.

У XVI-XVIII стагоддзях расквітнеў партрэтны жанр. У XVIII-XIX стагоддзях у беларускай жывапісу зявіліся рысы класіцызму, рэалізму і рамантызму. Патрыятычныя ідэі і сацыяльныя матывы знайшлі адлюстраванне ў творчасці К. Алхимович блізкі да рэалізму "на сцэне", "пахаванне Гедыміна", н. Л. І. Ніканаў "салдат з хлопчыкам", Я. Сухадольскага "Грунвальдзкая бітва" і інш. У пачатку XX стагоддзя творы М. Шагала і К. Малевіча заклалі асновы мастацтва авангарду ў Віцебску. Традыцыі айчыннай гісторыі і культуры знайшлі адлюстраванне ў творчасці Я. Драздовіч, М. Філіповіч, П. Сергіевіч, М. Сяўрук і інш. На працягу 1950-80-х гадоў галоўнай тэмай беларускага жывапісу было асэнсаванне сутнасці і наступстваў былой вайны. З 1960-х гадоў у жывапісу пераважаюць агульнасць формаў, сімвалізм і манументальнасць вобразаў, так званы "суровы стыль". Важнае месца ў жывапісе займала тэма духоўнай і гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі ў 1970-1990-я гады, актывізаваліся творчыя пошукі і эксперыменты мастакоў у жывапісу, пашырыўся абстрактна-асацыятыўны метад, узмацнілася мастацкая выразнасць, ускладніўся выяўленчы мова манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва. Сучаснае беларускае мастацтва прадстаўлена такімі асобамі, як Ганна Сілівончык, Васіль Пяшкун, Альгерд Малішэўскі, Раіса Сіплевіч, Андрэй Савіч і іншыя.

                                     

2.1. Афарбоўка. Акварэль. (Watercolour)

Існуе меркаванне, што на тэрыторыі Беларусі акварэлі выкарыстоўваліся з XV стагоддзя ў мініяцюрах Радзівілаўскім летапісу, у XVII-XVIII стагоддзях-для размалёўвання гравюр. З 18-га стагоддзя. шырокае распаўсюджванне атрымалі акварэльныя выявы помнікаў беларускага дойлідства, выкананыя Ф. А. Кропоткиным. Смуглевичам, М. Львовым, М. Івановым. У XIX-пачатку XX стст. л. Альпяровіч, С. Богуш-Сестранцэвіч, г. Вейсенгоф, Я. Дамель, К. Кастравицкий, Карус Каганец, М. Кулеша, Н. Орда, Ю. пешка, Ф. Рушчыц малявалі жанравыя сцэны і пейзажы ў тэхніцы акварэлі XX ст. У 1920-1930-я гады акварэллю актыўна карысталіся А. Астаповіч, В. Волкаў, У. Кудрэвіч, М. Лебедзева, л. Лейтман, М. Малевіч, М. Сяўрук, М. Філіповіч, М. Галоўчанка і іншыя. У час Вялікай Айчыннай вайны акварэль шырока выкарыстоўвалася мастакамі, рисовавшими карыкатуры і плакаты. У 1950-1960-я гады значна пашырыліся выяўленчыя прыёмы і прыёмы акварэлі, а разам з імі зявіліся працы В. Цвірка, В. Стельмашонки, л. Марчанка, А. Паслядовича, В. Паўлаўца, г. Вашчанка, І. Пратасені і інш.

                                     

2.2. Афарбоўка. Іканаграфія. (Iconography)

Беларуская іканапісная школа-адна з унікальных складнікаў сусветнай мастацкай культуры. Працэс яго станаўлення і росквіту ў сваёй самабытнасці расцягнуўся на некалькі стагоддзяў.

                                     

3. Скульптура ў Беларусі. (Sculpture in Belarus)

На тэрыторыі Беларусі самыя раннія помнікі скульптуры, знойдзеныя пры раскопках на Осовецком гарадзішча і звязаныя з культам продкаў, адносяцца да каменнага веку. У пачатку X стагоддзя былі створаны мініяцюрныя касцяныя фігуркі птушак і жывёл, а таксама Шклоўскі ідал. У XII і XIII стагоддзях былі зробленыя каменныя і шыферныя абразкі з рэльефнымі выявамі святых, знойдзеныя ў Полацку, Мінску, Тураве і Пінску.

У наступныя стагоддзя творы скульптуры вызначаліся манументальнай трактоўкай формы, падоўжанымі прапорцыямі фігур. У 17 стагоддзі многія разяройские майстры - выхадцы з Беларусі-працавалі ў Расійскай імперыі, дзе ўпрыгожвалі палацы і храмы высокамастацкай разьбой па дрэве. У касцёлах і уніяцкіх цэрквах Беларусі захавалася шмат прыкладаў культавай скульптуры стылю барока XVII-XVIII стагоддзяў. У XVII-XVIII стагоддзях зявілася свецкая скульптура бюстаў магнатаў і гістарычных дзеячаў. 3 у канцы XVIII стагоддзя пачаў развівацца класіцызм, рысы якога прыкметныя ў творчасці К. Ельскі, позні рэалізм В. Смакойского, Р. Слиз. Рысы мадэрнізму ўласцівыя творчасці Ю. Тышынскага, В. Багушэўская, В. Бубнойскага і інш. У савецкі перыяд скульптары стваралі партрэты і помнікі дзеячам рэвалюцыйнага руху, гісторыі і культуры, партыйным дзеячам, партызанам і інш.

У манументальнай скульптуры прысутнічаюць горельефные скульптуры да помніка Перамогі ў Мінску, рэльефы на Кургане Славы, у комплексах Брэсцкай крэпасці-героі А. Бембель, А. Кібальнікаў, Хатынь С. Селіханаў. Помнікі Я. Купала, Я. Колас, і З. Азгур былі створаны ў Мінску, а ў Полацку - Ф. Скарыне А. глебаў і інш.

                                     

4. Літаратура. (Literature)

 • Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 тамах-Мінск: Навука і тэхніка, 1987-1990.
 • Харэўскі С. В. Гісторыя мастацтва і дойлідства Беларусі. Вільня: Выд-ва ЕГУ, 2007, 240 С).
 • Дробаў Л. М. беларускія мастакі XIX стагоддзя. Мінск: Беларусь, 1971, 112 С).
                                     

5. Спасылкі. (Links)

 • Шэдэўры народнага мастацтва ў Музеі Беларускага народнага мастацтва ў Раўбічах / / tut.by.
 • На Вікісховішчы ёсць медыяфайлы на тэму Выяўленчае мастацтва Беларусі.
                                     
 • выяўленчага мастацтва Дэкадная выстаўка беларускіх мастакоў у Маскве. Было прадстаўлена прафесіянальнае і народнае выяўленчае мастацтва Беларусі жывапіс
 • constructio - пабудова - кірунак у мастацкай культуры архітэктура, выяўленчае і тэатральнае мастацтвы, літаратура Еўропы і Амерыкі першай трэці XX
 • персанальных, рэспубліканскіх і міжнародных выставак. Прапагандуе выяўленчае мастацтва арганізоўвае экскурсіі, кансультацыі, лекцыі, сустрэчы з мастакамі
 • Архітэктура Беларусі Энцыклапедычны даведнік. Мінск, 1993. ISBN 5 - 85700 - 078 - 5 Прасла Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік
 • гісторыі і культуры Беларусі 4 1981 Лазука, Б. А. Слоўнік тэрмінаў: Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва - Мінск, 2001 Якімовіч
 • Т. 1 - С. 164 - 727 с - 10 000 экз. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для вучняў - Мінск: Беларусь, 2001 - ISBN
 • старажытнабеларускай культуры ІМЭФ АН БССР. Барыс Лазука, Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для вучняў - Мн.: Беларусь, 2001. ISBN
 • Беларусі трансепт сустракаецца ў рэнесансных і барочных базіліках, пачынаючы з XVI стагоддзя. Лазука, Б.А. Слоўнік тэрмінаў: Архітэктура, выяўленчае і
 • Ракурс Нацыянальная бібліятэка Беларусі Мінск 9 кастрычніка - 2 лістапада: выстаўка Польскае выяўленчае мастацтва другой паловы XVIII першай паловы
                                     
 • Музыка Беларусі - музычнае мастацтва якое адрозніваецца самабытнасцю і нацыянальным каларытам, ахоплівае музычныя кірункі ад народнай музычнай творчасці
 • 985 - 04 - 0499 - X Лазука, Б. А. Слоўнік тэрмінаў: Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для вучняў - Мн., 2001. - ISBN 985 - 01 - 0124 - 5
 • Шчакаціхін, мастацтвазнавец, гісторык, тэарэтык мастацтва даследаваў выяўленчае мастацтва і архітэктуру Беларусі ад старажытнейшых часоў да сучаснасці пам
 • грамадска - палітычнай думкі, прававой тэорыі і практыкі, выяўленчае мастацтва архітэктуры, музыкі. На Беларусі Адраджэнне адбывалася ў спецыфічных умовах узаемадзеяння
 • у тым ліку і ў Беларусі батык вядомы з кан. 19 - пач. 20 ст. Таццяна Козік Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для
 • асвятлення. Чацвярык Укладальнік: Барыс Лазука. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для вучняў. Менск: Беларусь, 2001. ISBN
 • і фальклору НАН Беларусі па спецыяльнасці выяўленчае мастацтва 1970 У 1971 - 74 гг. малодшы навуковы супрацоўнік ІМЭФ НАН Беларусі у 1974 - 77 гг. у
 • мастакоў і творцаў міжваеннага перыяду. Тэматыка публікацый: выяўленчае мастацтва Заходняй Беларусі У 1999 годзе стаў стыпендыятам праграма Касы Мяноўскага
 • Катакомбы Калумбарый Маўзалей Кенатаф Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для вучняў. Укладальнік: Барыс Лазука. Менск:
 • Т. 5: Гальцы - Дагон. С. 452. Грубка Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для вучняў. Менск: Беларусь, 2001.
                                     
 • сучаснага беларускага выяўленчага мастацтва Тэма абмеркавання Актуальна ці сёння сучаснае беларускае выяўленчае мастацтва Ці не засталося яно ў мінулым
 • з яўляецца выяўленчае мастацтва з ехаў вучыцца ў Маскву, у УМАТЭМАЙС, а затым у ленінградскі Інстытут пралетарскага выяўленчага мастацтва Выкладчыкамі
 • 985 - 11 - 0277 - 6 Лазука Б. А. Слоўнік тэрмінаў: Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва - Мінск, 2001. ISBN 985 - 01 - 0124 - 5 Малиновский И. Сборник
 • музеі - запаведніку, у прыватных калекцыях Расіі, Беларусі Германіі, Кіпра. Святлана Строгіна. Сучаснае выяўленчае мастацтва Магілёўшчыны - Мінск: ТАА Белпрынт
 • яўрэйскай газеце Акцябер Марат Батвіннік Першыя крокі Джойнта ў Беларусі Выяўленчае мастацтва Беларускай ССР. Каталог выставы. Складальнікі - навуковыя супрацоўнікі
 • старажытнабеларускай культуры ІМЭФ НАН Беларусі. Архітэктура, выяўленчае і дэкаратыўна - прыкладное мастацтва Дапаможнік для вучняў - Мн.: Беларусь, 2001 - ISBN
 • Святлана Строгіна Сучаснае выяўленчае мастацтва Магілёўшчыны зборнік артыкулаў Мінск, 2009. С. 11 - 12. Вольга Чайкоўская Мастацтва ведаць Звязда. 2012
 • захоўваецца ў архіве КДБ Беларусі Адзін з заснавальнікаў беларускага мастацтвазнаўства. Даследаваў выяўленчае мастацтва і архітэктуру Беларусі ад старажытных часоў
 • БДАМ, 2003. С. 9 - 12. Мастацтва як фактар духоўнай абароненасці краіны Мастацтва 2003. 8. С.35 - 39 Выяўленчае мастацтва Беларусі 1990 - х гадоў Матэрыялы
 •  Пясняр беларускага пейзажу Выяўленчае мастацтва Беларусі - Мн., 1981. Фатыхава Г. З раніцы - настрой і працавітасць Мастацтва 1995. 11 Беларуская энцыклапедыя :
 • была В. Церашчатава. Даследавала старажытнабеларускае і беларускае выяўленчае мастацтва Аўтар манаграфій Беларуская кніжная графіка 1917 - 1941 1978

Users also searched:

мастацтва, Беларусі, Выяленчае, Выяленчае мастацтва Беларусі, выяўленчае мастацтва беларусі,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Выяўленчае мастацтва ў Беларусі Афіцыйны інтэрнэт партал.

На тэму: Беларуская выяўленчае мастацтва Агульнавядома, што асобныя часткі тэрыторыі Беларусі з 1914 па 1921 г. знаходзіліся ў зоне тых ці. Photo exhibition by Mikhail Barazna Intensions Art Belarus. Польскае выяўленчае мастацтва другой паловы XVIII – першай паловы XX месца ў калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. У. Vox Poluli: На ўсясьветнай арэне беларускае мастацтва ніяк. Выяўленчае мастацтва ІХ − ХІІІ стст. Развіццё скульптурнага мастацтва ў ІХ − ХІІІ стст. на Беларусі. Скульптурнае мастацтва Беларусі ХVІІ ст. Архiтэктура i выяўленчае мастацтва Беларусі XIII XV стст. Выяўленчае мастацтва Беларусі ў 1920 я гады: традыцыі і пошук новых напрамкаў, Книжный каталог, Базы данных, БГТУ. Канцэпцыі, стандарты, нормы ацэнкі па вучэбным прадметам. Радыё Свабода У якой сфэры мастацтва Беларусь праявіла сябе болей выяўленчае, тэатральнае і, відаць, танцавальнае мастацтва. Як мяняецца і чым жыве сёння беларускае выяўленчае мастацтва?. Культура Беларусі – выяўленчае мастацтва, музыка, тэатр, літаратура.

Версія для слабавідушчых Русский English Магілёўскі абласны.

Сучаснае выяўленчае мастацтва Беларусі, Статьи, Базы данных, БГТУ. Польскае выяўленчае мастацтва другой паловы XVIII – першай. Культура, Выяўленчае мастацтва Работы мастакоў з Беларусі, Славакіі, Эстоніі можна было ўбачыць на самых розных выставачных. Выяўленчае мастацтва – NG. Афіцыйны рэсурс Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.


Выяўленчае мастацтва. 1 клас Спампаваць Учебники.by.

Развіцця мастацтва і культуры Беларусі. Працэс дэмакратызацыі не быў лакальным, ізаляваным ад агульных тэндэнцый часу. Выяўленчае мастацтва​. Выяўленчае мастацтва. 1 клас 1–4 классы Каталог Учебники.by. Выяўленчае мастацтва. Cартаваць па: НАЗВЕ ГОДУ ЦАНЕ НАЯЎНАСЦІ НА СКЛАДЗЕ. Частка e часопіса. PDF EPUB. Нябесная скарбніца… Вільні. 80 ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4. Выяўленчае мастацтва. 18.02.2021 18.02.2021 Выяўленчае мастацтва, Метадычка Вобраз зімы ў творах мастацтва. Зіма ў вёсцы гуаш. Пытанні да Дзяржаўнага экзамену Сусветная і айчынная. Выяўленчае мастацтва Беларусі ў першай палове 19 стагоддзя было багата на стылі, жанры, разнастайнасць тэхнікі. На змену класіцызму, які панаваў.

У Магілёве прэзентавалі альбом твораў мастацтва з калекцый.

1.2 Мастацтва рукапіснай кнігі X - XIII стагоддзя на Беларусі Нацыянальнае выяўленчае мастацтва Беларусі за сваю тысячагадовую гісторыю. Выяўленчае мастацтва © УА.by. Праверце пераклады выяўленчае мастацтва на галандская. Праглядзіце прыклады перакладу прапаноў выяўленчае мастацтва, слухайце Вышэйшая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе вышэйшая навучальная ўстанова.


ЗМЕСТ 1 Тлумачальная запiска 3 2 Тэарэтычны раздзел 4 2.1.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь гал. рэд. Самадзейнае выяўленчае мастацтва Беларусі. Жывапіс, Графіка, скульптура навуковае. Беларуская культура. 1Н 652461К 022. image description. Баразна, М. Р. Выяўленчае мастацтва Беларусі XX стагоддзя М. Р. Баразна. – Мінск Беларусь, 2017. 293, с.


Выяўленчае мастацтва у галандская Беларуская Галандская.

Выяўленчае мастацтва. Архітэктура на Беларусі канца XVIII першай паловы XIX ст. Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси. ВУЧЭБНА МЕТАДЫЧНАЕ ПАСОБIE ПА КУРСУ ГІСТОРЫЯ. Купить Выяўленчае Мастацтва. 2 клас. Альбом заданняў Трусава Г. С. в Минске с доставкой по Беларуси. Издательство Аверсэв, год 2017, EAN. ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА СТАРАЖЫТНЫХ ЗЯМЕЛЬ НА. Трэба адзначыць, што народнае дэкаратыўна прыкладное мастацтва і выяўленчае развіццё народнага выяўленчага мастацтва Беларусі на працягу.

Сучаснае выяўленчае мастацтва Беларусі Статьи Базы.

Раздзел жывапісу ў калекцыі Выяўленчае мастацтва выглядае больш у якім бралі ўдзел мастакі Беларусі, Польшчы, Балгарыі. На працягу ўсяго часу​. Установа адукацыі Беларуская дзяржаўная акадэмія. Гэта ў чыстым выглядзе выяўленчае мастацтва проста, палатном, паперай, каменем у Добра, а штосьці звязанае з мясцінамі Беларусі набіваюць?. Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі Х пачатку ХХ. Купить Выяўленчае мастацтва. 3 клас. Альбом заданняў в Минске, Мозыре, Молодечно, Гомеле, Бресте, Гродно. Доставка почтой по Беларуси!.

§ 25. Барока ў культуры Беларусі: 3. Выяўленчае мастацтва.

Адметныя рысы гістарычнага развіцця культуры Беларусі, яе перыядызацыя. 2. Выяўленчае мастацтва Беларусі ў другой палове XVI – XVIII ст. 13. Зацверджана. Набыць кнігу Выяўленчае мастацтва Беларусі XX стагоддзя М. Баразна: выдавецтва Беларусь 2017 год. Кніжная інтэрнэт крама OZ.by. Пытанні да заліку па прадмету ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ. Дата, Тэма, Заданні для самастойнага выканання, Дамашняе заданне. 23.04. 2020г. Роля колеру ў перадачы эмацыянальнага стану вобраза. Сумны. Навiны по тэме: Выяўленчае мастацтва Sputnik. Рускі мастак Міхаіл Шэмякін мае намер стварыць у Беларусі ювелірную майстэрню. Выяўленчае мастацтва разам з ювелірным. Рускі мастак Міхаіл.


РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ.

Архітэктура Беларусі перыяду Контррэфармацыі і барока канец XVI – першая палова XVIII ст. Выяўленчае, музычнае і тэатральнае мастацтва. Нацыянальны банк выпускае ў абарачэнне памятныя манеты. Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь з 15 снежня 2020 г. выпускае ў абарачэнне памятныя манеты Выяўленчае мастацтва.

Занятак па адукацыйнай галіне Выяўленчае мастацтва лепка.

Курс прапануе паглыбленае азнаямленне з этнічнай гісторыяй і этнакультурнай спецыфікай Беларусі. Прадстаўлены лекцыі па раздзелах і тэмах. Выяўленчае мастацтва Тэма уся этнаграфія Беларусі Этнаўсё. У Беларусі непрафесійнае мастацтва развівалася на двух узроўнях: у межах народнай культу Выяўленчае мастацтва Беларусі. – Мінск, 1981. Па беларускай мове на тэму: Беларуская выяўленчае мастацтва. Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Упраўленне па адукацыі Занятак па адукацыйнай галіне Выяўленчае мастацтва лепка. Першыя кветкі.


Выяўленчае мастацтва Беларусі XX стагоддзя М. Баразна.

Купить Выяўленчае мастацтва. беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства,. Выяўленчае мастацтва разам з ювелірным СБ. Беларусь сегодня. ВЫЯЎЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА СТАРАЖЫТНЫХ ЗЯМЕЛЬ НА БЕЛАРУСІ. Актуальные публикации по истории и культуре Беларуси. Фонды Беларускі саюз мастакоў. Архітэктура і выяўленчае мастацтва ў Беларусі ў ХІХ ст. Мастацкія стылі. Музычна тэатральнае жыццѐ. 17. Станаўленне беларускай нацыянальнай.


ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВА БЕЛАРУСІ.

Выяўленчае мастацтва. Гродзеншчына багата на таленавітых людзей, якімі яна можа ганарыцца. Да такіх дзеячаў, якія праслаўляюць свой родны. ГІСТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ. ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 1 КУРС. Як мяняецца і чым жыве сёння беларускае выяўленчае мастацтва? У Рэспубліканскай мастацкай галерэі Палац мастацтва працуюць адразу некалькі ўнутраных спраў Беларусі палкоўнікам міліцыі Алегам Сільвестровічам.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →