Back

★ Тэхніка

                                               

Сувязь

Су́вязь - адносіна супольнасці, злучанасці ці ўзгодненасці. Сувязь, тэхніка - магчымасць перадачы інфармацыі на адлегласці. Сотавая сувязь. Механічная сувязь - абмежаванне, якое накладаецца на перасоўванне цела. Сувязь, хімія - злучэнне атамаў. Сувязь, эканоміка. Сувязь, грамадства - грамадскія зносіны.

                                               

Вібратар

Вібратар - сістэма або прылада, у якой узбуджаюцца ваганні. Мультывібратар - найпрасцейшая электронная схема для генерацыі прастакутных імпульсаў. Вібратар, тэхніка - прылада або вузел для ўзрушанасці механічных ваганняў. Вібратар, фізіка - элемент антэнных прылад. Вібратар - сексуальная цацка.

Тэхніка
                                     

★ Тэхніка

Тэхналогія-гэта сукупнасць сродкаў чалавечай дзейнасці, створаных для ажыццяўлення вытворчых працэсаў і абслугоўвання невытворчых патрэбнасцей грамадства.

Гэта таксама азначае навыкі і прыёмы ў якім - небудзь выглядзе дзейнасці - шахматная тэхніка, танцавальная тэхніка, фартэпіянная тэхніка і г. д.

У тэхніцы матэрыялізуюцца веды і вытворчы вопыт, набытыя чалавецтвам у працэсе развіцця. Тэхналогія палягчае працоўныя намаганні чалавека, павышае іх эфектыўнасць, дае магчымасць пераўтвараць прыроду. Па меры развіцця тэхнікі яна замяняе чалавека ў выкананні тэхналагічных функцый, звязаных з фізічным і разумовай працай. Тэхніка идзейничае ўжываецца да абектаў працы пры стварэнні матэрыяльных і культурных дабротаў, выкарыстоўваецца для прыёму, перадачы і пераўтварэння энергіі, вывучэння законаў прыроды і грамадства, перамяшчэння і сувязі, збору і перадачы інфармацыі беларусам, кіравання грамадствам, бытавога абслугоўвання, вядзення вайны і забеспячэння абароны.

Агульнапрынятай класіфікацыі транспартных сродкаў не існуе. Па функцыянальным прызначэнні маюцца прамысловае, бытавое, навукова-даследчае, навучальная і культурнае абсталяванне, ваенную, медыцынскую і інш. Асноўная частка тэхнічных сродкаў складаецца з вытворчага абсталявання, якое ўключае ў сябе машыны, механізмы, інструменты, абсталяванне для кіравання машынамі і тэхналагічнымі працэсамі, прамысловыя будынкі і збудаванні, чыгункі, масты, рухомы састаў, сродкі сувязі, камунікацыі. Па галіновай структуры вытворчасці адрозніваюць прамысловую, транспартную і сельскагаспадарчую тэхніку; па іх прыналежнасці да пэўных структурным падраздзяленням вытворчасці - авіяцыйную, меліярацыйную, энергетычную; па прыроднай базе асобных галін тэхнікі - ядзерную, халадзільную, вылічальную і інш.

                                     

1. Тэхналогіі і навука. (Technology and science)

Гісторыя адбываецца непасрэдна ад прымітыўных прылад першабытнага чалавека. Калі раней тэхніка была ў асноўным эмпірычным веданнем і досведамі, назапашанымі ў сродках працы, то зараз яна ўсё больш становіцца матэрыялізацыяй навуковага веды і, у сваю чаргу, стымулюе навуковае пазнанне, ставіць перад навукай новыя задачы, удасканальвае сродкі навуковай дзейнасці, а дасягненні сучаснай тэхнікі абапіраюцца на фундаментальныя адкрыцця натуральных і тэхнічных навук.

Развіццё навукі і тэхнікі, іх узаемасувязь і ўзаемадзеянне зяўляюцца найважнейшымі ўмовамі навукова-тэхнічнага прагрэсу. Развіццё навукі апярэджвае тэхніку і вызначае перспектывы тэхнічнага прагрэсу, а развіцце новай тэхнікі апярэджвае развіццё вытворчасці і вызначае яго мінулае тэхнічнае ўдасканаленне.

                                     

2. Развіццё тэхналогій. (Technology development)

У Марксізме. (In Marxism)

Асноўнымі перыядамі развіцця механічных сродкаў працы, якія вызначаюцца марксісцкай навукай, зяўляюцца: простыя прылады, сукупнасць простых прылад, складаныя прылады, прывядзенне ў дзеянне прылады складанай мускульнай сілай чалавека, прывядзенне ў дзеянне інструмента сіламі прыроды, машына, сістэма машын, якія маюць адзін рухавік, аўтаматычная сістэма машын. Кожная стадыя развіцця тэхнікі адпавядае пэўнай стадыі развіцця грамадскага вытворчасці - эканамічныя эпохі адрозніваюцца не тым, што яны вырабляюць, а тым, як яны вырабляюць. Тэмпы тэхнічнага прагрэсу вызначаюцца сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі, адпаведнасцю вытворчых адносін ўзроўню развіцця прадукцыйных сіл, у якіх тэхніка зяўляецца найбольш рухомым і рэвалюцыйным элементам. Тэхніка ж, наадварот, залежыць ад эканамічных умоў грамадскага ладу і, будучы найбольш рэвалюцыйным элементам прадукцыйных сіл, размяшчае да змены гэтых умоў.

                                     

3. Літаратура. (Literature)

 • А. А. Пархоменка. Тэхніка / / Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. У 12 т. т. 10. Сошна-ФТ / Пад рэд.: П. у. Броўка Гал. рэд і інш. - МН.: Белсе, 1974. - 656 с.: іл., карты. С. 405.406.
                                     
 • Бытавая тэхніка - тэхніка якою карыстаюцца ў побыце. Прызначаецца для палягчэння хатніх работ, для стварэння камфорту ў паўсядзённым жыцці чалавека.
 • Сельскагаспадарчая тэхніка - шырокі спектр тэхнічных сродкаў, прызначаных для павышэння прадукцыйнасці працы ў сельскай гаспадарцы шляхам механізацыі
 • Ваенная тэхніка - тэхнічныя сродкі, наяўныя ў узброеных сіл і якія забяспечваюць іх баявыя дзеянні і паўсядзённае функцыянаванне. Да іх адносяцца: баявая
 • БССР з 1963 года - Навука і тэхніка Мела друкарню імя Ф. Скарыны. У 1996 годзе на базе выдавецтва Навука і тэхніка створана выдавецтва Беларуская
 • Тэхніка ў масы - навукова - тэхнічны часопіс ЦСПСБ, Наркамлегпрому і Галоўдартрансу БССР, упаўнаважаных Наркамцяжпраму і Наркамлесу СССР. Выдаваўся ў
 • Тэхніка - эканамічнае абгрунтаванне ТЭА - дакумент, у якім прадстаўлена інфармацыя, з якой выводзіцца мэтазгоднасць ці немэтазгоднасць стварэнні прадукта
 • Тэхніка бяспекі, сістэма арганізацыйных і тэхнічных мерапрыемстваў і сродкаў, якія прадухіляюць уздзеянне на працоўных небяспечных вытворчых фактараў
 • Су вязь у тэхніцы - перадача інфармацыі сігналаў на адлегласць. Здаўна ўжываліся такія метады сігналізацыі, як дым, грукат барабанаў, сігналізацыя сцягамі
 • таксама даволі папулярная тэхніка пры якой на бас гітары граюць так жа як і на звычайнай гітары. Слэп - трэцяя самая папулярная тэхніка Мае перкусіўны гук
 • збудавання. Першы варыянт каркаса, т. зв. слупавая або закідная тэхніка або тэхніка у шулы вядома на тэрыторыі Беларусі з каменнага веку. Узводзілася
 • з яўляецца складовай часткай Адзінай сістэмы класіфікацыі і кадзіраванні тэхніка - эканамічнай інфармацыі, які выкарыстоўваецца ў аўтаматызаваных сістэмах
                                     
 • англ.: tapping - тэхніка ігры на гітары. Гук ствараецца пры дапамозе лёгкіх удараў па струнах на грыфе гітары. Лічыцца, што тэхніка тэпінга зарадзілася
 • Паводле метадалогіі ААН тэхналогія можа быць у чыстым выглядзе - метады і тэхніка вытворчасці тавараў і паслуг англ.: dissembled technology альбо ўвасобленай
 • Дыферэнцыял у тэхніцы - зубчастая перадача, якая перадае рух ад аднаго вала двум іншым, што круцяцца з рознымі адноснымі скарасцямі, або ад двух валоў
 • архаічнай слупавой канструкцыі збудаванняў. А з ў Х - ХІІІ стст. зрубная тэхніка стала пануючай на Беларусі. У далейшым на аснове зруба як планава - прасторавай
 • photographie ад грэч.: φως φοτος - свет і грэч.: γραφω - пішу светапіс - тэхніка малявання светам атрыманне і захаванне статычнай выявы на светаадчувальным
 • Бараба н - дэталь машыны, механізма ў форме пустацелага цыліндра, конуса альбо шматгранніка. Барабаны выкарыстоўваюцца ў зернесушыльных і зернеачышчальных
 • Картэр ад англ. Carter - нерухомая дэталь машын або механізмаў рухавіка, рэдуктара, каробкі перадач і да г.п. звычайна каробкавага сячэння, прызначаная
 • Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. - Мн.: Навука і тэхніка 1990. - С. 145. - 207 с.: іл. ISBN 5 - 343 - 00151 - 3.. Скарына Ф. Творы: Прадмовы
 • Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. - Мн.: Навука і тэхніка 1990. - С. 146. - 207 с.: іл. ISBN 5 - 343 - 00151 - 3.. Скарына Ф. Творы: Прадмовы
 • Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. - Мн.: Навука і тэхніка 1990. - С. 146. - 207 с.: іл. ISBN 5 - 343 - 00151 - 3.. Скарына Ф. Творы: Прадмовы
 • раўнамерна адлюстроўваюць светлавыя хвалі ўсіх даўжынь. Паўправадніковая тэхніка Лёгкаплаўкія сплавы. У сплаве з меддзю павышае яе ўстойлівасць супраць
 • Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. - Мн.: Навука і тэхніка 1990. - С. 146. - 207 с.: іл. ISBN 5 - 343 - 00151 - 3.. Скарына Ф. Творы: Прадмовы
                                     
 • раствораў. Аксід хрому прымяняецца пры вырошчванні штучных рубінаў лазерная тэхніка прыборабудаванне, ювелірная справа Перыядычная сістэма хімічных элементаў
 • Агрэгат ад лац.: aggregatus - далучаны - узбуйнены уніфікаваны нармалізаваны элемент вузел руск. бел. машыны, які адрозніваецца поўнай узаемазамяняльнасцю
 • накальвання, электроды для атрымання плазмы атамная і авіяцыйна - касмічная тэхніка высокатэмпературныя ўстойлівыя матэрыялы, напр.вальфраму карбіды Беларуская
 • Камп ю тар англ.: computer - машына, якая апрацоўвае дадзеныя згодна са спісам інструкцый. Сучасны камп ютар складаецца з абсталявання, якое прадстаўляе
 • Легенды і паданні Акадэмія навук Беларускай ССР, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору - Мінск: Навука і тэхніка 1983 - С. 274 - 277.
 • стварэння рэалістычнага твора, які адказвае адначасова функцыянальным, тэхніка - эканамічным і ідэйна - эстэтычным патрабаванням адрозніваецца гарманічнасцю
 • Коршунава, паказальнікі А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. - Мн.: Навука і тэхніка 1990. - С. 175. - 207 с.: іл. ISBN 5 - 343 - 00151 - 3. На Вікісховішчы ёсць

Users also searched:

Тэхніка, тэхніка, гісторыя тэхнікі. тэхніка,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Фота, Беларусь Беларуская тэхніка прадстаўлена.

НОВАЯ ВАЕННАЯ ТЭХНІКА Відэа. 10 декабрь, 2018 0 445. Напярэдадні вайсковая часць сорак восьмага асобнага батальёна радыёэлектроннай. Па Мінску зноў пойдзе вайсковая тэхніка. Гэтым разам праз. Вынікі студзеня лістапада: прыярытэт – тэхніка асабліва вялікай грузапад​ёмнасці. 13 Декабря 2019. Новости. За адзінаццаць месяцаў бягучага года.

Салдаты і тэхніка ў мініяцюры у Віцебску адкрылася выстаўка.

Вылічальная тэхніка. Tel. 375 17 Информатика и вычислительная техника адукацыі па спецыяльнасцях напрамка адукацыі Вылічальная тэхніка. Тэхніка і ўзбраенне ВПС bvps. Салдаты і тэхніка ў мініяцюры у Віцебску адкрылася выстаўка прыватных калекцый пра вайну. Выстаўка Гісторыя ў мініяцюры сёння адкрылася ў.


Перад акцыяй пратэсту ў Мінск зязджаецца ваенная тэхніка.

Аўтазакі, вадамёты, рубяжы занялі звыклыя месцы ля Плошчы Незалежнасці. Таксама ваенная тэхніка заўважаная на праспекце. Камунальшчыкі сустракаюць зіму Молодечненская газета. Падкрэсліў, што прадстаўленая ўрадам Кітая тэхніка эканамічная дапамога носіць сацыяльную арыентаванасць, сімвалізуе сяброўства народаў. Тэхніка ды ПЗ. Выраб: спецыялізаванага абсталявання для выканання капітальнага рамонту бранятанкавай тэхнікі. ДЗГУП Белзнешпрамсэрвіс мае ўнікальную​. Аб пагадненнях па рэалізацыі праектаў тэхніка эканамічнай. Аб пагадненнях па рэалізацыі праектаў тэхніка эканамічнай дапамогі паміж урадамі Беларусі і Кітая. На працягу 2018 года двухбаковыя адносіны і.

Беларуская мова прафесійная лексіка. Вылічальная тэхніка.

Адкрыты конкурс па выбары выканаўцаў навуковых заданняў Дзяржаўнай праграмы Навукаёмістыя тэхналогіі і тэхніка. 18.02.2021. 56. Лекцыя прэзентацыя Навуковыя веды і тэхніка на. І ваеннай тэхнікі СПА, а таксама іншага складанага радыёэлектроннага абсталявання. Фотагалерэя Галоўная Фотагалерэя Ваенная тэхніка. НОВАЯ ВАЕННАЯ ТЭХНІКА Відэа Телерадиокомпания Брест. Даклад аб рэализацыі праектаў тэхніка эканамічнай дапамогі Басейн міжнароднага стандарту і Нацыянальны футбольны стадыён. 6 жніўня 2019 г.


Адкрыты конкурс па выбары выканаўцаў навуковых заданняў.

Жняярка валковая збожжавая ЖВЗ 7УМ Бульбаўборачны камбайн паўпрычапны з бакавым падкопам КПБ 260 2 Бункер загрузчык БЗ 1 Жняярка. Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Устарэла тэхніка. Кінь, Ілья, пустое дзела! Твая тэхніка ўстарэла. Ну якая ў тым патрэба. Што калоціш часам неба? І каго спужаць ты хочаш. Калі моцна​. Разбітая тэхніка каля Тэатральнага сквера – МУЗЕЙ ГІСТОРЫІ. На змену зернеўборачнай на палі Мінскай вобласці выйшла кормаўборачная тэхніка. Аграрыі цэнтральнага рэгіёну актыўна ўбіраюць кукурузу на зерне.


Беларусь штогод атрымлівае ад Кітая тэхніка эканамічную.

17 лістапада ў дзіцячым пакоі прайшлі творчыя заняткі Нетрадыцыйныя спосабы малюнка. Тэхніка адбітка. Вынікі студзеня лістапада: прыярытэт – тэхніка асабліва вялікай. Новая тэхнiка. 23.11.20 13.55. Нафтавiкi набылi форвардэры для паскарэння працэсу будаўнiцтва нафтаправода Гомель–Горкi. Гаворка iдзе пра дзве.

Вызначаны выканаўцы мерапрыемстваў падпраграмы 1.

28 лістапада ў Жыровіцкім дзяржаўным аграрна тэхнічным каледжы адбылося ўрачыстае адкрыццё выставы рэтратэхнікі сельскагаспадарчая тэхніка:. Чацьвёрты марш пасьля выбараў: сотні тысяч людзей, АМАП і. 12 жніўня, Мінск Аліна Грышкевіч БЕЛТА. Беларуская грузавая тэхніка будзе шырэй выкарыстоўвацца ў рэалізуемых Егіптам на рэгіянальным узроўні.

Бранятанкавае ўзбраенне і тэхніка bvps.

Узбраенне і тэхніка сухапутных войскаў Бранятанкавае ўзбраенне і тэхніка Ракетна–артылерыйскае ўзбраенне Інавацыйныя распрацоўкі. Баявая тэхніка, халодная зброя, амуніцыя Гомельскаму. Тэхніка супрацьпаветранай абароны. Кампанія Белтэхэкспарт забяспечвае пастаўку ўзбраення і тэхнікі СПА: зенітных ракетных комплексаў. Шумчык Ф.С., Акуліч Н.М. Беларуская мова прафесійная лексіка. Хібы і недахопы пры пастаноўцы тэхнікі на працяглае захоўванне У прыватнасці, спісаная тэхніка ў парушэнне патрабаванняў. ДНВА Оптыка, оптаэлектроніка і лазерная тэхніка BASNET. Беларуская тэхніка прадстаўлена на выстаўцы ў Жытоміры. Беларуская тэхніка прадстаўлена на выстаўцы ў Жытоміры. Да спiска тэм.


У працаўнікоў вёскі новая тэхніка Щучинская районная газета.

Чацьвёрты марш пасьля выбараў: сотні тысяч людзей, АМАП і вайсковая тэхніка. 06 верасень 2020,. Паблізу мяжы Ўкраіны знайшлі вялікі лягер, куды звозяць. Вызначаны выканаўцы мерапрыемстваў падпраграмы 1 Дзяржаўнай праграмы Навукаёмістыя тэхналогіі і тэхніка. У адпаведнасці з пратаколам № 7. ГП Навукаёмістыя тэхналогіі і тэхніка Інстытут біяфізікі і. Тэхніка. Дыпсэрвіс Хол Dipservice Hall прапануе ў пракат для правядзення вашых мерапрыемстваў тэхніку, мэблю, посуд, прадметы інтэреру, сцягі,.

Кандрат Крапіва. Устарэла тэхніка Беларуская Палічка.

Тэхніка. Эканоміка Бізнес. Пяць рэчаў пра будучыню аўтамабіляў, якія мы зразумелі дзякуючы Tesla. Як Элан Маск змагаецца са састарэлаю. Авіяцыйная тэхніка і ўзбраенне Белспецзнештэхніка. Машыны, Тэхніка Тэхнічны стан здавальняючы, цана дагаворная. распрадаём ўжо састарэлае абсталяванне і машыны і купляем сучасную тэхніку. Тэхніка ў падарунак ДЛГУ Дрэтунскі лясгас Дретунский лесхоз. Заглавие документа: Лекцыя прэзентацыя Навуковыя веды і тэхніка на Навука і тэхніка ў старажытным свеце.pptx, 5.92 MB, Microsoft Powerpoint XML.


Дзюбельная тэхніка.

Тэхніка, вядомая ўсім! Яшчэ большай папулярызацыі тэхнікі паслужыць, магчыма, серыя марак. У дзень іх выпуску ў абарачэнне ў сталічным. Камітэт дзяржаўнага кантролю вывучыў, як захоўваецца тэхніка. Тэхніка была набыта праз ААТ Прамагралізінг з адтэрміноўкай плацяжу на сем гадоў пры першапачатковым унёску да 15 працэнтаў.


Распрацоўка Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту.

Тэхнiка. Тэма: Навуковыя і навукова папулярныя выданні Тып каталога: Выданні Рэспублікі Беларусь Тэлефон выдавецтва: 8 033 689 33 15. Электроніка і бытавая тэхніка з кэшбэком ў Мінску Cashalot. Беларуская мытня атрымала тэхніка эканамічную дапамогу ад урада КНР. Цырымонія перадачы высокатэхналагічнага абсталявання. Такая тэхніка аграрыям патрэбна Маяк Палесся. Камунальшчыкі сустракаюць зіму: тэхніка з GPS навігацыяй, тысячы сумесі для падсыпкі дарог, падрыхтавана спецыяльная тэхніка. Тэхніка, вядомая ўсім!. Наша кампанія займаецца прафесійным рамонтам мікрахвалёвых печаў і пральных машын. Таксама магчымы рамонт іншай бытавой тэхнікі ​пыласосы,. На змену зернеўборачнай на палі выйшла кормаўборачная тэхніка. Магазін бытавой тэхнікі. 10% кэшбэк. Тэхналогіі Камфорту. Продаж, ўстаноўка і абслугоўванне сістэм кандыцыянавання і вентыляцыі. 5% кэшбэк.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →