Back

★ Напрамкі думкі

                                               

Антрапалогія

Антрапалогія-гэта тэрмін, які пазначае сукупнасць метадаў, дысцыплін і напрамкаў, якія вывучаюць чалавека і яго сутнасць.

                                               

Рэлігія

Рэлігія-гэта сістэма вераванняў, заснаваная на тым, што чалавек адчувае нейкую сувязь з "чым-небудзь" або "кім-то" вышэйшым. "Што-небудзь" можа не мець дакладнага вызначэння сілай. "Нехта" - гэта нематэрыяльная сутнасць.

                                               

Мілан Кунк

Мілан Кунк - сучасны чэшскі артыст, прадстаўнік Еўрапейскага Неа-попу. Кунк піша карціны падкрэслена банальныя, яму ўласцівыя карыкатурны стыль і нігілізм, гульня ў адкрыты кіч.

                                               

Тройца

Троіца - Цэнтральны хрысціянскі дагмат, згодна з якім Гасподзь Бог адзіны па сутнасці, але існуе ў трох асобах: Айцец, Сын і Дух Святы. Вучэнне аб Святой Тройцы бярэ свой пачатак у Старым Запавеце, але канчаткова выяўляецца ў новым. Маючы вялікія спасылкі ў Святым Пісанні, гэты дагмат патрабаваў канчатковай фармулёўкі і пачаў распрацоўвацца Сусветнай царквой у канцы II стагоддзя. у сувязі з адукацыяй Царквы пад адзіным духоўным тытулам вікарыя папы. У перыяд станаўлення вучэнні аб Святой Тройцы адбываліся вострыя дыскусіі, так званыя тринитарные спрэчкі. Дагмат аб Святой Тройцы атрымаў сва ...

                                               

Хрысціянскі сацыялізм

Хрысціянскі сацыялізм-гэта кірунак грамадскай думкі, умела спалучае сацыялістычную мадэль эканомікі і традыцыйную хрысціянскую этыку. Ён зявіўся ў другой палове XIX стагоддзя. Сярод заснавальнікаў - Ф. Ламене, Ф. Д. Морыс, К. Кінгслі, Ф. Дастаеўскі, С. Булгакаў. Шэраг прынцыпаў хрысціянскага сацыялізму уключаны ў сацыяльную дактрыну сучаснага каталіцызму. Ідэі хрысціянскага сацыялізму знайшлі асаблівы водгук у Лацінскай Амерыцы. У Расіі цікавасць да ідэі абяднання хрысціянства і сацыялізму узрос у 2000-я гады.

                                               

Эпістэмалогія

Эпістэмалогія, гносеология - навука аб пазнанні, філасофскі тэрмін, які выкарыстоўваецца для абазначэння тэорыі навуковага пазнання. Вывучае ўзаемаадносіны субекта і абекта ў працэсе пазнавальнай дзейнасці, магчымасці і межы пазнання чалавекам свету, шляхі і сродкі спасціжэння ісціны. Ён быў уведзены ў навуковы абарот шатландскім філосафам Дж. "Асновы метафізікі", 1854, які падзяліў філасофію на анталогію і эпистемологию. Па адносінах да гісторыі - тэорыя гістарычнага пазнання. Гносеология даследуе: месца і роля пазнання ў дачыненні да чалавека да свету, у развіцці асобы і індывідуальнасці ...

                                               

Камуністычная партыя Савецкага Саюза

Камуністычная партыя Савецкага Саюза-палітычная партыя, якая была кіруючай партыяй у РСФСР з кастрычніка 1917 года і ў СССР з 1922 па лістапад 1991 года. Яго тэарэтычнай асновай зяўляецца марксізм-ленінізм. На працягу большай часткі гісторыі СССР гэта была адзіная партыя, якая была вядучай палітычнай сілай у савецкім грамадстве.

                                               

Этыка

Этыка-гэта філасофскае даследаванне сутнасці, мэт і прычын маралі. Першапачаткова сэнс слова этас заключаўся ў сужыцці і правілах, спароджаных сожительством, нормах, якія абядноўваюць грамадства, якія пераадольваюць індывідуалізм і агрэсіўнасць. Па меры развіцця грамадства вывучэнне сумлення, дабра і зла, суперажывання, дружбы, сэнсу жыцця, самаахвярнасці, etc.is дададзена да гэтага значэнне. паняцці, выпрацаваныя этыкай-міласэрнасць, справядлівасць, сяброўства, салідарнасць і г. д., накіроўваюць маральнае развіццё сацыяльных інстытутаў і адносін. У навуцы этыка разумеецца як вобласць веды ...

                                               

Самвыдат

Самвыдат-гэта метад неафіцыйнага і нецэнзурнага выданні мастацкай, навукова-папулярнай, рэлігійнай і навуковай літаратуры, некаторых перыядычных выданняў, парнаграфіі, аўдыёзапісаў і г. д. Неафіцыйная перазапіс творы некаторых Спевакоў таксама называлася магнитвыдатами. Тэрмін узнік у СССР, але можа быць выкарыстаны для апісання неафіцыйнага і нецэнзурнага выдання ў дарэвалюцыйнай Расіі і былым Савецкім Саюзе, а таксама ў іншых краінах свету. Ёсць меркаванне, што тэрмін "самвыдат" зявіўся дзякуючы паэту М. І. Глазкову, які апублікаваў гэта словазлучэнне ў сваіх зборніках вершаў. Слова "сам ...

                                               

Камуністычная партыя Беларусі (1918)

Камуністычная партыя Беларусі-Камуністычная партыя ў Беларускай ССР з 1918 па 1991 год, неадемная частка Камуністычнай партыі Савецкага Саюза. З 1918 г. па 1952 год яна называлася Камуністычнай партыяй Беларусі (б). Яна фактычна спыніла сваё існаванне ў жніўні 1991 г. пасля прыняцця Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь пастановы "аб часовым прыпыненні дзейнасці КПБ - КПСС на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь".

                                               

Мысленне

Старажытныя філосафы і навукоўцы пачалі вывучаць мысленне, але рабілі гэта не з пазіцый псіхалогіі, а з пазіцый іншых навук, перш за ўсе філасофіі і логікі. Першым з іх быў Парменід. У працы "шлях ісціны" стр МН.: Αλήθεια, ён прадставіў першы ў гісторыі еўрапейскай філасофіі скарочаны выклад асноўных палажэнняў дедуктынайской метафізікі. У той жа час ён разглядае працэс мыслення з пункту гледжання логікі. Пазней жылі і працавалі 2 іншых старажытнагрэцкіх навукоўцаў: Пратагорам і Эпікур, прадстаўнікі сенсуализма-філасофскага напрамкі, які адыграў значную ролю ў навуковым падыходзе да мыслен ...

                                               

Млечны Шлях

Галактыка Млечны шлях, таксама званая проста галактыкі, зяўляецца гіганцкай зорнай сістэмай, якая ўтрымлівае, сярод іншых, сонца,усе асобныя зоркі, бачныя няўзброеным вокам, і велізарная колькасць зорак, якія зліваюцца разам і назіраюцца як паласа Млечнага шляху. Млечны шлях-адна з многіх іншых галактык, гэта спіральная галактыка з перамычкай тыпу sbbc па класіфікацыі Хабла. Галактыка ўключае ў сябе не менш за 10 мільярдаў зорак, а таксама зямную матэрыю, газ і пыл. Наша галактыка Млечны шлях ўяўляе сабой вялікую плоскае адукацыю з патаўшчэннем у цэнтральнай частцы, мае дыяметр каля 25-30 ...

                                     

★ Напрамкі думкі

 • аднак Арыстоцель пачаў яго ўжываць у адносінах да напрамка філасофскай думкі што даследаваў духоўны свет чалавека. У гэтым кантэксце антрапалогія разглядалася
 • Рэлі гія ад лат. religare - быць злучаным з чымсьці - сістэма вераванняў, заснаваная на тым, што чалавек адчувае нейкую сувязь з чымсьці альбо з кімсьці
 • стваральнікам іст - попа East Pop - так ён назваў сваю версію сац - арту, напрамкі у якім ён працаваў у канцы 1970 - х. Гэтыя карціны павінны быць забароненыя
 • χώρα на другім месцы У гэтым поглядзе можна ўжо ўгледзець памылковыя напрамкі у барацьбе з якімі ў рэшце рэшт здзейснілася належнае раскрыццё догмату
 • Хрысціянскі сацыялізм - напрамак грамадскай думкі якi аб ядноўвае сацыялicтычную мадэль эканомікі і традыцыйную хрысціянскую этыку. Узнік у другой палове
 • нормы існуе падзел эпістэмалогіі на псіхалагістычны і антыпсіхалагістычны напрамкі З пункту гледжання психологистов норма, якая абгрунтоўвае веданне, змяшчаецца
 • грамадскіх арганізацый XXVI з езд КПСС 23.2 - 3.3.1981 прыняў Асноўныя напрамкі эканамічнага і сацыяльнага развіцця СССР на 1981 - 1985 гг. і на перыяд да
 • вывучэння, а паняцці маралі і веды пра мараль змешваюцца. Гістарычныя напрамкі нарматыўнай этыкі - стаіцызму, геданізм, эпікурэізм сучасныя - кансеквенцыялізм
 • распаўсюджвалі што - небудзь, што забаранялася другімі людзьмі. Аднак няма адзінай думкі даследчыкаў гэтага феномену ў тым, якія прыклады падпольнага выдавецтва
 • Генеральнага сакратара Л. Брэжнева. з езд адобрыў праект ЦК КПСС Асноўныя напрамкі эканамічнага і сацыяльнага развіцця СССР на 1981 - 1985 гады і на перыяд
 • прылады, якія выкарыстоўваюцца пры пазнавальнай дзейнасці, планы дзеянні. Думкі праўдзівыя не таму, што адлюстроўваюць матэрыяльны свет, а праз карыснасць
                                     
 • некалькі неўпарадкавана то - бок скорасці суседніх зорак могуць мець любыя напрамкі гало ў цэлым круціцца вельмі павольна. Усведамленне таго, што мы жывем
 • даставіць яе ў Букінгемскі палац для самастойнага агляду. Нападкі грамадскай думкі выклікала таксама карціна Расеці Дабравешчанне выкананая з адступленнямі
 • аператыўна - тактычнае мысленне, паказаў мастацтва гнуткага манеўру і правільнага выбару напрамкі галоўнага ўдару У якасці фактараў поспеху Дзянікіна называюцца яго досвед
 • на апавяданне Якуба Коласа Пісаравы імяніны У творы спалучыліся два напрамкі Адзін - сатырычны, які грунтуецца на выкрыцці сапраўднага аблічча прадстаўнікоў
 • Сваімі спробамі і перформансамі ў кінамастацтве Уорхал хацеў адкрыць новыя напрамкі ў кінематографе і зацікавіць і здзівіць імі перасычанага гледача. 3 чэрвеня
 • ўзмацніліся ў 1920 - я гады, выкрываў спірытуалізм, астралогію, тэасофію і іншыя напрамкі папулярныя пасля Першай сусветнай вайны, папярэджваў аб небяспецы для
 • па якіх цячэ ток у адном напрамку, прыцягваюцца адзін да аднаго, а калі напрамкі токаў процілеглыя, правады адштурхваюцца. Ампер растлумачыў гэту з яву
 • тагачаснай навукі аб эпідэмічных хваробах, у ёй змагаліся два асноўныя напрамкі Першы, звязаны з імем аднаго з апошніх атамістаў старажытнасці, Лукрэцыя
 • магнітнай сіламі. Заўвагі аб электрычным ўзбуджэнні Заключэнне аб характары напрамкі электрычнай сілы ў электрычнага вугра Пра крыніцы магутнасці гальванічнага
 • Менавіта ў гэты перыяд узнікаюць і фарміруюцца розныя школы і асноўныя напрамкі гуманізму ў мастацтве. Акрамя таго, першая палова XV ст. была адзначана
                                     
 • але яе проста немагчыма назіраць звонку. Іншая разнавіднасць гэтай жа думкі калі чорная дзірка служыць мостам паміж нашым Сусветам і які - небудзь іншым
 • лідарства на палітычнай арэне КНР: знішчыць апазіцыю, у якой пачалі з яўляцца думкі аб рэформах эканомікі з частковым укараненнем у яе рынкавых механізмаў
 • Менавіта ў гэты перыяд узнікаюць і фарміруюцца розныя школы і асноўныя напрамкі гуманізму ў мастацтве. Акрамя таго, першая палова XV ст. была адзначана
 •  бел. і астраўнога укр. бел. у сваёй практычна лінейнай прэзентацыі, без думкі пра аб ём і прасторавыя адносіны. У пачатку IX стагоддзя архібіскуп Эбон
 • працэнтаў адказалі так і 11 працэнтаў - магчыма На пытанне датычна іх думкі аб тэме 61 працэнт выбралі варыянт Тэорыя без пераканаўчых доказаў а
 • дасягнула беларуская літаратурная мова, створаны выдатныя помнікі прававой думкі беларускага і літоўскага народаў Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 з явіліся
 • неаэкспрэсіянізм руск. бел. і стакізм руск. бел., а таксама і іншыя напрамкі жывапісу. Chaniotis, Angelos Ancient Crete. Oxford Bibliographies. Oxford
 • аўтамабіль Камп ютарная лінгвістыка можа быць падзелена на асноўныя напрамкі ў залежнасці ад тыпу мовы, якая апрацоўваецца вусная ці тэкставая і
 • дадаў, правакацыйная, мае мараль на аснове сюжэтнай лініі і раскошныя напрамкі мастацтва і цудоўную агучку, BioShock таксама зможа трымаць галаву высока

Users also searched:

антрапалогія, Антрапалогія, рэлігія, беларуску, біблія, біблія па беларуску, Рэлігія, библия, мілан кунк, Кунк, Мілан, Мілан Кунк, тройца, Тройца, хрысціянскі сацыялізм, сацыялізм, Хрысціянскі, Хрысціянскі сацыялізм, эпістэмалогія, Эпістэмалогія, камуністычная партыя савецкага саюза, Савецкага, партыя, Саюза, Камуністычная, этыка, Этыка, самвыдат, Самвыдат, камуністычная партыя беларусі (1918),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Андрэй Расінскі. Антрапалогія слова – Беларускі Калегіюм.

Антрапалогія. назоўнік жаночы род. Навука аб біялагічнай прыродзе чалавека. прыметнік: антрапалагічны. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Сучасная культурная антрапалогія. Спецыяльнасць: візуальная антрапалогія. Песні і танцы народаў свету. Калі ў 1913 годзе вядомы антраполаг Роберт Флаэрці чарговы. Антрапалогія. Фалькларыстыка. Сацыялінгвістыка – 2018. Кантэкст у заходнееўрапейскай перспектыве Антрапалогія постсавецкай штодзённасьці: абрысы бядоты Антрапалогія постсавецкай.

Библия.

Грамадства Рэлігія. Рэлігія мульцяшкі для форуму. Анімацыя рэлігія. Біблія па беларуску. Рэлігія Радыё Свабода. РЭЛІГІЯ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ. Магчыма, пытанні выклікае сама спроба разглядзець рэлігію як феномен культуры. Ці не прысутнічае тут няяўная. Установа культуры Гродзенскі дзяржаўны музей гісторыі рэлігіі. Феминизм и религия: совместимы ли они? 27 жніўня. рэлігія фемінізм пераклады. Сэксуальнасць Гендар Цела Дзяцінства Сямя Гвалт Псіхалогія Арт. Рэлігія БІСД. Кажучы рэлігія ў гэтым артыкуле, я маю на ўвазе перадусім хрысціянства і ў прыватнасці каталіцтва. Вядома, некаторыя іншыя рэлігіі.


ЯК ПІСАЛІ КЛАСІКІ.

Ных раманаў Мілана Кундэры, чытаюцца асабліва свежа. Міланскай сталі не раўня. Была адзінаю кун, Аксаны Аракчэевай, лізаветы. Пастушэнкі. Об утверждении учебных программ по учебным предметам для. На фота: злева направа Вікторыя Кун Гродна, Мілана Дзяшко Гродна, Вольга Серада Мінск і Крысціна Пракаповіч Бабруйск. Куна Беларуская Украінская Беларуская Слоўнік Glosbe. Жупане і кармазынавым кун тушы з адкіднымі рукавамі. Шкаплер Белорусские иконы Мілан, 2007, складальнік і навуковы рэдактар альбомаў. Спампаваць нумар Саюз беларускіх пісьменнікаў. У італійскім рэгіёне Паўла недалёка ад Мілана жыве кот па мянушцы Барывел, прызнаны самым доўгім катом у свеце, піша Guinness.

Тройца у руская Беларуская Руская слоўніку Слоўнік.

Тройца засценак ў Аршанскім павеце Магілёўскай губерні Расійскай імперыі. Для гэтага населенага пункта на сайце ёсць наступныя​. Культурныя каштоўнасцi Абраз Тройца Старазапаветная. Гарэзлівая тройца проста фантастычна выстаўляла на асмяянне дварэцкага Мальволіо. У гэтай ролі зіхацеў выдатны Дзмітрый Арлоў.


Партыйная сiстэма Беларусi Анализ Наше мнение.

Сацыялістычная грамада, Беларуская хрысціянская дэмакратыя, партыя сацыялістаў рэвалюцыянераў, народныя сацыялісты,. Культуралогія. Зрэшты, і ў адносінах саміх паняццяў капіталізму і сацыялізму назіраецца Быў хрысціянскі сацыялізм Ю. Мольтмана, пра які з сімпатыяй піша М. Вучэбны дапаможнік па курсу Гісторыя Беларусі. Пра вучэнне Карла Маркса, асноўныя ідэалагемы сацыялізму рапавядае а. хрысціянскі містыцызм і парады для сучаснага чалавека паразмаўлялі з. ВЫТОКI БЕЛАРУСКАЙ ХРЫСЦIАНСКАЙ ДЭМАКРАТЫI. І сын адпраўленыя ў трэйдарам, усё пад шатамі законаў хрысціянскай нацыі. Ο Γιώργος στάθηκε με σφιγμένα τα χέρια και τα πύρινα μάτια, και κοιτάζοντας. Библиотека Барановичского государственного университета. Цыяналізаваць сацыялізм, бо сацыяльная іс ці на, як і ісціна матэматычная. 2002 Яноўская В. В. Хрысціянская царква ў Беларусі ў 1863–1914 гг.


Unknown Words Processor.

Гэты пастулат утварае перадпасылку для тзв.эпістэмалогіі гледзішча ​эпістэмалогія перспектывы, цывілізацыйныя эпістэмалогія. УСТАНОВА АДУКАЦЫІ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ. Эпістэмалогія гэта галіна філасофіі, якая займаецца ведамі. Эпістэмолагі вывучаюць прыроду, паходжанне і абём ведаў, эпістэмічнае абгрунтаванне, рацыянальнасць перакананняў і розныя звязаныя з гэтым праблемы. Эпістэмалогія лічыцца адной з. Документ Microsoft Word. Праверце пераклады Эпістэмалогія на Tagalog. Праглядзіце прыклады перакладу прапаноў Эпістэмалогія, слухайце вымаўленне і вывучайце. Час, эпоха, літаратура Звязда. Гуманітарыстыкі.Эпістэмалогія вучэнне аб ведах і гнасеалогія вучэнне аб пазнанні яксамастойныя філасофскія дысцыпліны. Асобны статус.

Аляксандр Лукашэнка: Не з левымі і не з правымі, а з народам.

Старшыня фракцыі Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі ў Дзяржаўнай пленум савета камуністычных партый краін былога Савецкага Саюза. Габрэйская інтэлігенцыя ва ўмовах сталінскай дыктатуры погляд. Камуністычная партыя Савецкага Саюза і ў далейшым будзе высока несці перамаганосны сцяг марксізма ленінізма Выяўленчы матэрыял. Автор. Лукашэнка сабраў нараду аб партыйным будаўніцтве і зноў. Камуністычнага саюза моладзі Беларусі савецкай маладзёжнай арганізацыі ў Беларусі, хто на працягу больш як 70 партыі і савецкага ўрада.

Этыка Тлумачальны слоўнік беларускай мовы rv.

ПРАВЫ ПАЦЫЕНТА ПРАФЕСІЙНАЯ ТАЙНА МЕДЫЦЫНСКІЯ РАБОТНІКІ ЭТЫЧНЫ КАМІТЭТ СЛУЖБОВАЯ ЭТЫКА МЕДЫЦЫНСКАЯ ЭТЫКА I. Айн Рэнд Ayn Rand. Абектывісцкая этыка Objectivist Ethics. эсэ. Этыка лац. ethica ад грэч. ethos звычай, нораў, характар, філасофская навука, якая вывучае мараль. Тэрмін увёў Арыстоцель. Ад.


У Беларусі распаўсюджваецца самвыдат 90s 90s.by.

Нармальны працэс, што тут чакаць ад гэтага самвыдата нейкага экстазу ў ходзе нейкага за вушы прыцягнутага зліцця? Больш менш таленавіты. АДАМ ГЛОБУС: МЫ НЕ ХОЧАМ СТВАРАЦЬ УЛАСНУЮ. Самвыдат. Дысідэнтам для стварэння самвыдату патрабавалася папяросная папера і поўная ананімнасць, а табе для стварэння. ISBN і афармленне выходных звестак Выдавецтва Янушкевіч. Ганна Новік робіць агляд гомельскага самвыдату. Пра сакрэты творчасці з музыкамі папулярных гуртоў PANaNieba і ZIGZAG размаўляе Альдона. У свекрыві Ксеніі Дзягелька міліцыя шукала самвыдат. Згодна з Законам аб СМІ, любы самвыдат накладам больш за Цікава, як будзе змагацца з гэтым самвыдатам МУС, з улікам таго,.

Левыя партыі, што дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі ў канцы.

БелАН – Беларуская акадэмія навук таксама АН БССР, да 1929 – и саботажем, с августа 1918 г. КПЗБ – Камуністычная партыя Заходняй Беларусі. Старшыні Дзяржплана і Дзяржэканомплана Беларускай ССР. Саюзаў рабочай і сялянскай моладзі 29 кастрычніка 4 лістапада 1918 года. Зезд якая працававў пад кіраўніцтвам Расійскай Камуністычнай партыі. Карэліі і Якуціі. Студатрадаўцы Беларусі масава ўдзельнічалі ва ўборцы. Памяці вучонага ІГНАЦЕНКА Іларыён Мяфодзьевіч. У лістападзе 1918 г. паміж Віленскай беларускай радай і літоўцамі было Камуністычнай партыі бальшавікоў Літвы і Беларусі, якія нават у ліпені. Снежань 1918 ліпень 1920 гг. Саветызацыі Беларусі ў канцы 1918 года не было альтэрнатывы. Але канкрэтныя формы Гэта вынікае з пункту гледжання ЦК партыі ў пытанні аб што працоўныя і камуністы краю не выступалі ў падтрымку ідэі ўтварэння.


Крытычнае мысленне.

Ці можна на ўроку выхаваць крытычнае мысленне і сацыяльную адказнасць​? Каб прыгатаваць добрае надворе ўзімку, вам спатрэбіцца шмат. Сучаснае беларускае мысленне: філасофскі дэсант адбудзецца. Скіраваны ён будзе на прасоўванне крытычнага мыслення ў і кампутарнай пісьменнасцю, крытычнае мысленне – гэта пропуск у ХХІ. Фестивали и конкурсы. Спаборніцтва мыслення і інтэлекту. 24 сакавіка 2021. 2021 03 20 г. у рамках рабочай спартакіяды спаборнічалі чыгуначнікі Віцебскага аддзялення дарогі​. Прэзентацыя Анталогіі беларускага мыслення ў Бабруйску. Крытычнае мысленне не абавязанае быць цалкам арыгінальным: мы ўправе прыняць ідэю або перакананне іншага чалавека, як свае ўласныя.


Млечны Шлях у руская Беларуская Руская слоўніку Слоўнік.

Так, Млечны Шлях у даўніну беларусы часта называлі Птушынай, Гусінай, Чумацкай, Малочнай, Святой Дарогай. У траўні з за светлых начэй каля. Літаратуразнаўства. Гляджу на Млечны шлях, на россып зорак. Абрысы бору спяць у вышыні. І прахалодай ахінае золак. Венера зорка ззяе ў вышыні.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →